Identity & branding, tien modellen als hulpmiddel

In tien modellen geven we de lezer een blik achter de schermen van onze strategische aanpak bij merk-, change- en communicatievragstukken. Basisbeginselen worden op een eenvoudige manier uitgelegd en in praktijkgerichte modellen gepresenteerd. Deze uitgave is niet alleen een praktische leidraad voor de communicatieprofessional maar ook voor de manager die beseft dat communicatie een onderdeel [...]

2020-02-26T11:48:13+01:00By |

Merkarchitectuur: het opbouwen van klantvertrouwen

Een merkarchitectuur kan helpen om de rode draad terug te vinden. We willen de klant immers niet lastig vallen met de interne structuur van de organisatie, wel gericht communiceren met één of meerdere merken. En hoe verhouden die merken zich dan tegenover elkaar? Is er bijvoorbeeld één hoofdmerk met meerdere submerken? Wat zijn voor- [...]

2020-02-03T12:50:02+01:00By |

Axioma als uitsmijter voor 2019!

Prijs, kwaliteit én snelheid valt niet te combineren! Je kunt kwalitatieve diensten leveren Je kunt diensten leveren met een laag prijskaartje. Je kunt diensten snel leveren. Maar je kunt geen kwalitatieve dienst snél leveren tegen een lààg prijskaartje. Dat is ons axioma, zoals de stelling dat we door een punt buiten een rechte één en [...]

2019-12-20T18:35:09+01:00By |

Workshop in opdracht van HERW!N

HERW!N vroeg Consuo een branding-workshop te organiseren voor haar leden. Daar zeggen wij allicht geen neen tegen! We delen immers graag onze professionele inzichten, zeker voor organisaties in de publieke sector. In een sessie van 1,5 uur maakten de leden kennis met wat een merk nu precies is. Wat het impliceert een merk te ontwikkelen [...]

2019-12-03T10:07:18+01:00By |

Waarom ‘waarom’ belangrijk is?

Vertelt ook jouw organisatie op haar website vooral ‘wat’ ze doet? Trek je hiermee potentiële klanten mee over de streep? Na jarenlange ervaring hebben we geleerd dat de zaken omdraaien vaak effectiever is! Vertrek in je communicatie vanuit het ‘waarom’ je iets doet. Het maakt de organisatie geloofwaardiger én inspireert en overtuigt meer!   Volgens [...]

2019-12-12T14:21:39+01:00By |

‘Meten is weten’ of ‘weten is meten’?

Eén van de aspecten die Communitor toetst, is de impact van de geleverde communicatie inspanningen. Gepolst wordt in welke mate de organisatie haar eigen communicatiewerking evalueert. Weten we wat werkt en wat niet? Worden ‘kant- & medewerkerstevredenheid’, ‘imago & naambekendheid’ gemeten? Registreren we de effectiviteit van (online) communicatieacties? Een woord dat geregeld opduikt in communicatielandschap is [...]

2019-11-05T09:36:09+01:00By |

Uniek self-assessment voor merk en communicatie.

Met Communitor biedt Consuo organisaties een eenvoudig digitaal assessment aan om de effectiviteit en de ‘state of the art’ van hun merk- en communicatiepraktijk te evalueren. Elke indicator ken je een intuïtieve score toe naar uitvoering (performance) en naar belang (importance). Op die manier onstaat een ‘importance-performance matrix’ en zijn de gewenste veranderopgaven direct zichtbaar. [...]

2019-11-19T09:38:02+01:00By |

Positioneren in de publieke sector

Begrippen als ‘propositie’, ‘merk’ of ‘marketing’ hebben in de publieke sector een andere betekenis. We spreken hier van ‘bijdrage’, ‘relevantie’ en ‘participatie’. De wijze waarop de organisatie daarover communiceert dient altijd inhoudelijk te zijn. Organisaties uit de publieke sector die willen ‘groeien’, kunnen dat alleen doen als ze relevant zijn voor doelgroepen en stakeholders. Identiteit [...]

2019-12-17T16:17:08+01:00By |

Persona’s op basis van archetypen

Het klopt dat data-analyse veel inzicht geeft in consumentengedrag. Maar hoe empower je je mensen om zich echt te verdiepen in klanten en daarnaar te handelen? Daar zit de kracht van persona’s. In deze blogpost leg ik het verband tussen archetypen en persona’s en waarom ze de sleutel tot succesvolle marktsegmentatie vormen. Persona’s zijn op maat [...]

2019-10-29T09:16:44+01:00By |