Merkarchitectuur: het opbouwen van klantvertrouwen

Een merkarchitectuur kan helpen om de rode draad terug te vinden. We willen de klant immers niet lastig vallen met de interne structuur van de organisatie, wel gericht communiceren met één of meerdere merken. En hoe verhouden die merken zich dan tegenover elkaar? Is er bijvoorbeeld één hoofdmerk met meerdere submerken? Wat zijn voor- [...]