Een merkarchitectuur kan helpen om de rode draad terug te vinden. We willen de klant immers niet lastig vallen met de interne structuur van de organisatie, wel gericht communiceren met één of meerdere merken. En hoe verhouden die merken zich dan tegenover elkaar? Is er bijvoorbeeld één hoofdmerk met meerdere submerken? Wat zijn voor- en nadelen hiervan? In hoeverre is het wenselijk om ieder onderdeel een eigen gezicht te geven? De merkarchitectuur biedt de basis om te komen tot keuzes die passen bij de organisatiefase, de doelgroepen en het budget.

Onze visie én ons keuzemodel vatten we samen in een korte kennispresentatie.